ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 06-2019
3946 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 06-2019
355 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 06-2019
1744 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 06-2019
194 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 06-2019
1171 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 06-2019
442 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 06-2019
211 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 06-2019
145 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 06-2019
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 06-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 550
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 411
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 279
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 131
R1049 Abdominal and pelvic pain 104
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 97
K30 Dyspepsia 88
R42 Dizziness and giddiness 67
K0366 Other diseases of hard tissues of teeth 56
K053 Gingivitis and periodontal diseases 48

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 06-2019