ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 11-2019
5282 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 11-2019
495 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 11-2019
1120 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 11-2019
159 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 11-2019
890 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 11-2019
431 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 11-2019
154 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 11-2019
150 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 11-2019
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 11-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 445
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 405
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 143
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 132
K30 Dyspepsia 66
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 62
E785 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias 40
U508 ความผิดปกติของสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด 37
R1049 Abdominal and pelvic pain 37
M4796 Spondylosis 33

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 11-2019