ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 04-2019
3536 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 04-2019
426 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 04-2019
1965 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 04-2019
208 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 04-2019
1314 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 04-2019
316 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 04-2019
198 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 04-2019
89 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 04-2019
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 04-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 586
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 450
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 293
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 140
K0366 Other diseases of hard tissues of teeth 101
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 95
R1049 Abdominal and pelvic pain 90
K30 Dyspepsia 87
R42 Dizziness and giddiness 60
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 50

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 04-2019