ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 08-2019
3034 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 08-2019
304 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 08-2019
1192 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 08-2019
162 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 08-2019
885 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 08-2019
343 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 08-2019
183 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 08-2019
176 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 08-2019
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 08-2019

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 459
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 357
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 145
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 92
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 81
E114 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 72
K30 Dyspepsia 70
R1049 Abdominal and pelvic pain 59
M4796 Spondylosis 57
R42 Dizziness and giddiness 56

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 08-2019