ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 10-2018
4258 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 10-2018
676 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 10-2018
1558 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 10-2018
200 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2018
1270 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 10-2018
345 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 10-2018
276 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 10-2018
218 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2018
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 10-2018

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 639
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 494
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 293
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 182
K30 Dyspepsia 93
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 93
M4796 Spondylosis 70
R42 Dizziness and giddiness 65
R1049 Abdominal and pelvic pain 62
K0366 Other diseases of hard tissues of teeth 56

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 10-2018