ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 02-2020
3527 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 02-2020
359 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 02-2020
1269 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 02-2020
149 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2020
366 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 02-2020
548 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 02-2020
168 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 02-2020
204 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2020
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 02-2020

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 563
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 533
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 192
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 144
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 80
K020 Dental caries 80
K30 Dyspepsia 63
R1049 Abdominal and pelvic pain 50
K021 Dental caries 49
R42 Dizziness and giddiness 46

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 02-2020